Kiến thức XNK

Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
16:11 | 28/11/2012
Ngày 15/11/2012, Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

 

Thông tư này áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu và không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu qua lãnh thổ Việt Nam.

            Phế liệu là sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm nguyên liệu sản xuất.

            * Điều kiện đối với phế liệu được phép nhập khẩu:

            Phế liệu phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành đồng thời phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu hoặc các yêu cầu về mô tả phế liệu tương ứng trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.

            Đối với những loại phế liệu mới phát sinh do nhu cầu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nhưng chưa có trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét từng trường hợp cụ thể để bổ sung vào Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.

            * Hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu:

            Ngoài hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành về pháp luật hải quan, thương nhân nhập khẩu phế liệu phải nộp bổ sung cho cơ quan Hải quan:

            - Đối với thương nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: Giấy chứng nhận còn hiệu lực (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân); Bản thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư này); Bản cam kết pháp lý về tài chính (theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư này).

            - Đối với thương nhân nhận ủy thác nhập khẩu: Giấy chứng nhận còn hiệu lực của thương nhân ủy thác nhập khẩu (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân); Bản thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư này); Bản cam kết pháp lý về tài chính (theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư này).

            * Thủ tục thông quan phế liệu nhập khẩu thực hiện tại hải quan cửa khẩu.

            Trường hợp phế liệu nhập khẩu cần thẩm định chuyên ngành trước khi cơ quan hải quan quyết định việc thông quan, tiến hành như sau:

            - Cơ quan hải quan căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với loại phế liệu nhập khẩu hoặc yêu cầu về mô tả phế liệu tương ứng trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu hoặc các yêu cầu về mô tả phế liệu tương ứng trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, thành lập Hội đồng thẩm định chuyên ngành để đánh giá về yêu cầu bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu. Kết luận của Hội đồng thẩm định là căn cứ để cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan tham khảo để xử lý đối với lô phế liệu nhập khẩu;

            - Trường hợp thương nhân không nhất trí với Kết luận của Hội đồng thẩm định, thương nhân có quyền đề nghị cơ quan hải quan tiến hành giám định chuyên ngành theo các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với loại phế liệu nhập khẩu hoặc các yêu cầu về mô tả phế liệu tương ứng trong danh mục phế liệu được phép nhập khẩu tại một trong những cơ sở giám định được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. Kết quả giám định là căn cứ để cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan ra quyết định xử lý đối với lô phế liệu nhập khẩu.

            Thông tư cũng quy định cụ thể hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh và cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

            Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007.

            Đối với các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT được phép tiếp tục nhập khẩu phế liệu theo quy định trong thời hạn Giấy chứng nhận còn hiệu lực thực hiện. Sau thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp, thương nhân chỉ được phép nhập khẩu khi được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư này.

Các bài mới
Các bài đã đăng
C/O ưu đãi (17/08/2012)

Hỗ trợ trực tuyến

HÀ NỘI
Mr. Ninh
0978.400.666
Mr. Nam
0987.512.223
 
Mr. Dũng
0913.555.588
 
 
HẢI PHÒNG
Mr. Khoa
0969.098.988
TP. HCM
Ms. Vân
0938.852.711
 
HOTLINE: 0931.699 699

 

Vàng - Ngoại tệ

Liên kết website

Quảng cáo