Tài liệu

TT Tiêu đề Tải về
1 Công văn 6640/TCHQ-GSQL về thanh khoản tờ khai tạm nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
2 Thông tư 44/2011/TT-BCT về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3 THÔNG TƯ Số: 41/2012/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY CÓ TRỌNG TẢI LỚN CẬP CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI
4 Thông tư Số: 39/2012/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
5 Thông tư Số: 24/2012/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 77/2008/TT-BTC NGÀY 15/9/2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ
6 Biểu thuế 2012
7 Thông tư số: 05/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia
8 Thông tư số: 49/2012/TT-BTC hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn
9 Thông tư 07/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
10 Thông tư 194/2010/TT-BTC Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
11 Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)
12 Luật xuất nhập khẩu 2005
13 Luật thương mại 2005
14 Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi
15 Luật số 42-2005 Luật sửa đổi, bổ xung một số điều trong luật hải quan
16 Luật số 64- QH Luật thuế nhập khẩu, xuất nhập khẩu 1991
17 Luật 17-QH Luật sửa đổi, bổ xung và một số điều của luật xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu
18 Quyết định số 567/QĐ -TTg Về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020
19 Quyết định số:37/2011/QĐ-TTg Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại việt nam
20 Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng". Ngày áp dụng 20/03/2012
21 Thông tư 07/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngày áp dụng 20/03/2012
22 Thông tư 49/2012/TT-BTC hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Ngày áp dụng 20/03/2012
23 Thông tư 05/2012/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia. Ngày áp dụng 20/03/2012
24 Công văn 1363/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chi phí bốc dỡ, xếp hàng (THC). Ngày áp dụng 21/03/2012
25 Công văn 1364/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại các mặt hàng “Kemzyme”; mặt hàng “Dung dịch ngâm rửa kính áp tròng Reun MutilPlus Mutil Purpose Solution 120ml/335ml”; mặt hàng “Atopiclair” và mặt hàng “Haicneal”. Ngày áp dụng 21/03/2012
26 Công văn 1365/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định phí bản quyền. Ngày áp dụng 21/03/2012
27 Công văn 1372/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng đồ chơi Lego Duplo từ Đan Mạch. Ngày áp dụng 21/03/2012
28 Nghị định 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Ngày áp dụng 21/03/2012
29 Chỉ thị 07/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Ngày áp dụng 21/03/2012
30 Mẫu đơn đăng ký hải quan điện tử
31 Thông tư 194/2010/BTC và biểu mẫu
32 Thông tư 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng gia công, thay thế thông tư 116
33 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
34 Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP
35 Mẫu Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân (theo Thông tư số 07/2006/TT-BTM)
36 Mẫu Đơn đăng lý mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (theo Thông tư sô 07/2006/TT-BTM)
37 Mẫu đơn đề nghị cấp C/O (theo Thông tư số 07/2006/TT-BTM)
38 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Số/Ký hiệu 55/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/06/2012
Ngày có hiệu lực 15/08/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
39 Nghị định số 54/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Số/Ký hiệu 54/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/06/2012
Ngày có hiệu lực 10/08/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
40 Nghị định số 53/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

Số/Ký hiệu 53/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/06/2012
Ngày có hiệu lực 10/08/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
41 Nghị định số 52/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Số/Ký hiệu 52/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/06/2012
Ngày có hiệu lực 05/08/2012
42 Nghị định số 51/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng

Số/Ký hiệu 51/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/06/2012
Ngày có hiệu lực 01/08/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
43 Nghị định số 50/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Số/Ký hiệu 50/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/06/2012
Ngày có hiệu lực 15/08/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
44 Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia

Số/Ký hiệu: 05/2012/TT-BCT
Ngày ban hành :20/03/2012
45 Ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Số/Ký hiệu : 15/2012/TT-BTC
Ngày ban hành : 08/02/2012
46 Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng
đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa
và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

Số/Ký hiệu : 11/2012/TT-BTC
Ngày ban hành : 04/02/2012
47 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

Số/Ký hiệu : 02/2012/TT-BCT
48 Hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu phải kiểm dịch

Số/Ký hiệu : 01/2012/TT-BTC
49 Quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất
các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của
Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Số/Ký hiệu : 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT
50 Về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Số/Ký hiệu : 156/2011/TT-BTC
51 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT
ngày 9/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu

Số/Ký hiệu : 68/2011/TT-BNNPTNT
52 Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng Sten đồng
thuộc nhóm 74.01 trong Biểu thuế xuất khẩu

Số/Ký hiệu : 135/2011/TT-BTC
53 Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu

Số/Ký hiệu : 60/2011/TT-BNNPTNT
54 Công văn số 416/GSQL-TH của Tổng cục hải quan về việc vướng mắc về tiêu chí xuất xứ ghi trên C/O mẫu E
Số hiệu: 416/GSQL-TH
Ngày ban hành: 05/07/2012
55 Công văn số 5793/BCT-XNK của Bộ Công thương về việc tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh của thương nhân
Số hiệu: 5793/BCT-XNK
Ngày ban hành: 03/07/2012
56 Thông tư số 109/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Số hiệu: 109/2012/TT-BTC
Ngày ban hành: 03/07/2012
57 Công văn số 3335/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc cơ sở dữ liệu giá
Số hiệu: 3335/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 04/07/2012
58 Công văn số 8947/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản, hàng hóa
Số hiệu: 8947/BTC-KHTC
Ngày ban hành: 04/07/2012
59 Công văn số 3351/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tính xác thực của C/O mẫu AK
Số hiệu: 3351/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành: 05/07/2012
60 Công văn số 416/GSQL-TH của Tổng cục hải quan về việc vướng mắc về tiêu chí xuất xứ ghi trên C/O mẫu E
Số hiệu: 416/GSQL-TH
Ngày ban hành: 05/07/2012
61 Công văn số 3568/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg
Số hiệu: 3568/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 16/07/2012
62 Thông tư số 114/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong biểu thuế xuất khẩu
Số hiệu: 114/2012/TT-BTC
Ngày ban hành: 18/07/2012
63 Nghị định số 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Số/Ký hiệu 57/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/07/2012
64 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
Số/Ký hiệu 58/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/07/2012
65 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Số/Ký hiệu 59/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/07/2012
66  

 

Hỗ trợ trực tuyến

HÀ NỘI
Mr. Ninh
0978.400.666
Mr. Nam
0987.512.223
 
Mr. Dũng
0913.555.588
 
 
HẢI PHÒNG
Mr. Khoa
0969.098.988
TP. HCM
Ms. Vân
0938.852.711
 
HOTLINE: 0931.699 699

 

Vàng - Ngoại tệ

Liên kết website

Quảng cáo