Thủ tục HQ

Hướng dẫn khai báo hàng xuất khẩu đưa vào kho CFS
09:41 | 28/02/2013
Ngày 21/2/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 938/TCHQ-CCHĐH gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn xử lý vướng mắc việc khai báo hàng xuất khẩu đưa vào kho CFS.
Hướng dẫn khai báo hàng xuất khẩu đưa vào kho CFS

 

Theo đó, đối với việc khai báo và xác nhận đối với trường hợp hàng xuất khẩu được đưa vào kho CFS (container freight station), Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

- Đối với những tờ khai hải quan điện tử (HQĐT) xuất khẩu chưa thực hiện xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” (các tờ khai HQĐT xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 222/2009/TT-BTC) còn tồn đọng: yêu cầu chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu nơi có hàng hóa chuyển từ kho CFS đến căn cứ: số ký hiệu, ngày tờ khai xuất khẩu tại bảng kê danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển từ kho CFS ra cửa khẩu xuất (mẫu 03/DMHHXK/CFS/2011) do chủ kho CFS lập theo quy định tại Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011; Biên bản bàn giao; các quy định về giám sát tại Thông tư 222/2009/TT-BTC, Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 để xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát”.

- Kể từ ngày 01/01/2013, thủ tục HQĐT đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, đưa ra kho CFS thực hiện theo quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC và Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011, Quyết định 3046/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2012.

Nội dung khai báo “Cửa khẩu xuất hàng” tại ô số 9 của tờ khai HQĐT xuất khẩu HQ/2012-XK: Thực hiện theo quy định tại chỉ tiêu thông tin số 1.1.35 và 1.1.36, Mẫu số 1, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC.

Đối với hàng hóa đưa vào kho CFS sau đó xuất khẩu, công chức giám sát kho CFS thực hiện việc giám sát theo quy định hiện hành và xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” vào ô 31 trên tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu in; ký tên, ghi ngày tháng năm và đóng dấu công chức.

Công chức hải quan cửa khẩu nơi có hàng hóa chuyển từ kho CFS đến cửa khẩu xuất thực hiện theo các quy định hiện hành; căn cứ vào số ký hiệu, ngày tờ khai tại bảng kê danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển từ kho CFS ra cửa khẩu xuất (mẫu 03/DMHHXK/CFS/2011) quy định tại Quyết định 209/QĐ-TCHQ để cập nhật thông tin vào hệ thống giám sát.

Doanh nghiệp khai báo nội dung “hàng hóa đưa vào kho CFS… (tên của kho CFS)” tại ô “ghi chép khác” của tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu.

Các bài mới
Các bài đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến

HÀ NỘI
Mr. Ninh
0978.400.666
Mr. Nam
0987.512.223
 
Mr. Dũng
0913.555.588
 
 
HẢI PHÒNG
Mr. Khoa
0969.098.988
TP. HCM
Ms. Vân
0938.852.711
 
HOTLINE: 0931.699 699

 

Vàng - Ngoại tệ

Liên kết website

Quảng cáo