Thủ tục HQ

Giới thiệu về Lịch Công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ năm 2013
10:00 | 14/03/2013
Thực hiện Quyết định số 3055/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế công bố thông tin thống kê hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, từ tháng 3 năm 2013 Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện công bố các thông tin thống kê theo Lịch Công bố Thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu năm 2013.
Giới thiệu về Lịch Công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ năm 2013

 

Lịch Công bố thông tin nói trên được xây dựng trước hàng năm và thông báo công khai, rộng rãi tới các tổ chức và cá nhân sử dụng trên trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan Hải quan. Theo quy định, lịch công bố thông tin thống kê của năm tiếp theo sẽ  được thông báo chậm nhất là vào ngày 15 tháng 12 của năm hiện hành. Do năm 2013 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nên việc công bố thông tin sẽ thực hiện theo lịch bắt đầu từ tháng 3/2013.

Việc thực hiện công bố thông tin thống kê theo Lịch Công bố thông tin thống kê đảm bảo: (i) Tính công khai, minh bạch, chính xác về thời điểm, cách thức công bố thông tin thống kê; (ii) Quyền bình đẳng tiếp cận thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân đối với các thông tin tổng hợp; và (iii) Đưa thông tin thống kê nhanh chóng đến người sử dụng.

Nội dung của Lịch Công bố thông tin thống kê bao gồm: tên sản phẩm thống kê, định dạng sản phẩm, chu kỳ biên soạn, ngày tháng năm cụ thể sẽ công bố, trạng thái của thông tin công bố, hình thức công bố, cơ quan chịu trách nhiệm công bố và các ghi chú. Trong trường hợp không thực hiện công bố thông tin theo Lịch công bố, cơ quan Hải quan sẽ có thông báo công khai trên trang, cổng thông tin điện tử về việc hoãn công bố thông tin. Nội dung của thông báo phải nêu rõ lý do và thời gian công bố tiếp theo đối với các thông tin bị hoãn.

Trạng thái của thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được nêu rõ trong lịch công bố thông tin thống kê để giúp các tổ chức, cá nhân có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất về thông tin thống kê công bố. Trạng thái của thông tin thống kê  bao gồm: thông tin ước tính (UT), thông tin sơ bộ (SB), thông tin điều chỉnh (ĐC) và thông tin chính thức (CT). Trạng thái của thông tin thống kê cũng sẽ được thể hiện rõ trên các mẫu biểu báo cáo thống kê, phân tích tình hình xuất khẩu, nhập khẩu và cả trên tên tệp văn bản trong trường hợp thông tin công bố dưới dạng file điện tử.

Sau 6 tháng đầu năm thực hiện lịch công bố thông tin, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành rà soát tiến độ thực hiện. Trong trường hợp có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân sử dụng tin trên Cổng Thông tin điện tử của ngành Hải quan tại địa chỉ: www.customs.gov.vn.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê có thể chủ động căn cứ vào lịch công bố thông tin thống kê  hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để chủ động khai thác các số liệu thống kê phục vụ cho các mục đích của mình.

Cơ quan Hải quan các nước Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,  … cũng thực hiện việc công bố thông tin thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Lịch công bố thông tin đã được xây dựng trước.

Hình 1: Hình chụp Lịch vắn tắt Công bố thông tin thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan Hải quan và Thuế gián thu Pháp

Nguồn: Hải quan và Thuế gián thu Pháp

Xem Lịch gốc theo liên kết này:http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/guide/diffuse2.htm

 Hình 2: Hình chụp Lịch Công bố thông tin thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan Hải quan Anh

Nguồn: Hải quan Anh

Xem Lịch gốc theo liên kết này:https://www.uktradeinfo.com/Statistics/Pages/MonthlyTimetableofReleases.aspx

Ở Việt Nam, hiện nay Tổng cục Thống kê cũng đã thực hiện việc công bố thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Hình 3: Hình chụp lịch Công bố thông tin một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội vĩ mô của Tổng cục Thống kê

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nhấn vào liên kết này để biết Lịch Công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2013  (định dạng PDF) do Tổng cục Hải quan công bố.

Các bài mới
Các bài đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến

HÀ NỘI
Mr. Ninh
0978.400.666
Mr. Nam
0987.512.223
 
Mr. Dũng
0913.555.588
 
 
HẢI PHÒNG
Mr. Khoa
0969.098.988
TP. HCM
Ms. Vân
0938.852.711
 
HOTLINE: 0931.699 699

 

Vàng - Ngoại tệ

Liên kết website

Quảng cáo