Thủ tục HQ

Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực phẩm
09:11 | 29/08/2013
Khi nhập khẩu thực phẩm, hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật An toàn thực phẩm; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 12/12/2010 và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Đó là nội dung văn bản số 4881/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành ngày 21/8/2013.
Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực phẩm

Cụ thể, đối với thực phẩm nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và chỉ được thông quan khi có xác nhận kết quả kiểm tra thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.

Hiện tại, cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp các loại giấy tờ sau: Bản xác nhận đã đăng ký công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (của cơ quan chức năng), bản công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (của doanh nghiệp), các giấy tờ chứng nhận khác đối với thực phẩm trước khi nhập khẩu (của tổ chức chứng nhận). Lí do là các văn bản liên quan (như: Luật An toàn thực phẩm và các quy định tại khoản 1 Điều 38, điểm b khoản 1 Điều 40 Luật An toàn thực phẩm; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 và khoản 6 Điều 20 Nghị định số 94/2012 ngày 12/11/2012 của Chính phủ; khoản 2 Điều 6 Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 và khoản 1 Điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 của Bộ Y tế) không có nội dung quy định cụ thể doanh nghiệp phải nộp những văn bản này.
 
Khi các Bộ, ngành có chức năng quản lý an toàn thực phẩm có quy định cụ thể thì doanh nghiệp mới phải nộp các giấy tờ nêu trên.
(HaiQuan)
Các bài đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến

HÀ NỘI
Mr. Ninh
0978.400.666
Mr. Nam
0987.512.223
 
Mr. Dũng
0913.555.588
 
 
HẢI PHÒNG
Mr. Khoa
0969.098.988
TP. HCM
Ms. Vân
0938.852.711
 
HOTLINE: 0931.699 699

 

Vàng - Ngoại tệ

Liên kết website

Quảng cáo