Kiến thức XNK

Bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
14:07 | 24/01/2013
Ngày 22/01/2013, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-TCHQ về việc bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

Theo đó, một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được bổ sung vào Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TCHQ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan cụ thể gồm:

Số TT

Nhóm loại hình

Mã loại hình

Tên loại hình

Tên viết tắt của loại hình

Ghi chú

1

NKD

NKD05

Nhập đầu tư kinh doanh

NDT-KD

Thuộc phụ lục I Quyết định 02/TCHQ-QĐ

2

NGC

NGC21

Nhập gia công tự cung ứng

NGC-CU

Thuộc Phụ lục II Quyết định 02/TCHQ-QĐ

3

NTA

NTA10

Tạm nhập NPL vào KCX để gia công

NGCCN

Thuộc Phụ lục VI Quyết định 02/TCHQ-QĐ

4

NTA12

Mua hàng của nội địa (xí nghiệp KCX)

NKD-MND

5

NTA29

Tạm nhập hoán đổi xăng dầu tái xuất

NTHDXDTX

6

XTA

XTA20

Tái xuất (hàng tạm nhập tái xuất)

XTX-HTN

7

XTA29

Tái xuất hoán đổi xăng dầu tạm nhập

XTHDXDTN

 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng
C/O ưu đãi (17/08/2012)

Hỗ trợ trực tuyến

HÀ NỘI
Mr. Ninh
0978.400.666
Mr. Nam
0987.512.223
 
Mr. Dũng
0913.555.588
 
 
HẢI PHÒNG
Mr. Khoa
0969.098.988
TP. HCM
Ms. Vân
0938.852.711
 
HOTLINE: 0931.699 699

 

Vàng - Ngoại tệ

Liên kết website

Quảng cáo